Articles on philosophy of biology

 1. J. Vácha: Preparovaný svět scientizmu (A prepared world of scientism) Teologické texty (Theological Texts, Prague) 12 (2, 3, 4): 56-58, 106-108, 153-155, 2001
 2. J. Vácha: Falzifikovatelnost novodarwinizmu (A falsifiability of Neodarwinism) Teologický sborník (Theological Collection, Center for Democracy and Culture, Brno) 7 (2): 27-36, 2001
 3. J. Vácha: Ano, Darwinova teorie je vědecká. Ale kam až? (Yes, the Darwin's theory is a scientific one. But how far?) Lidové noviny 29. 8. 2005
 4. J. Vácha: Konference „Darwin and Design: A Challenge for 21st Century Science“ (Report). Filosofický časopis (J. of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague) 54 (1): 142-153, 2006
 5. J. Vácha: Ještě k bitvě o Darwina (Once more to the battle over Darwin) Přítomnost (Prague) Spring 2006: 46-47, 2006
 6. J. Vácha: Je inteligentní plán jen pseudovědeckou teorií? (Is the Intelligent Design only a pseudoscientific theory?) Literární noviny (Prague) 17 (17): 14, 2006
 7. J. Vácha: Návrat inteligentního designéra (Return of the Intelligent Designer) I, III. Koneckonců (Brno) 2006 (1, 3): 23-25, 25, 2006
 8. J. Vácha: Člověk - neplánovaná souhra přírodních sil? (Human being - an unplanned coincidence of the forces of Nature?) Koneckonců (Brno) 2006 (4): 23-25, 2006
 9. J. Vácha: Dembského pokus o zdůvodnění "Inteligentního plánu" (Dembski's attempt at the justification of the Intelligent Design. Review) Filosofický časopis 55 (4): 608-616, 2007
 10. J. Vácha: Robert Spaemann, Reinhard Löw: Účelnost jako filosofický problém. Dějiny a znovuobjevení teleologického myšlení. Přeložil Karel Šprunk. Praha, OIKÚMENÉ 2004. (Teleology as a Philosophical Problem. History and Rediscovery of Teleological Thinking. Review) Filosofický časopis 56(1): 138-145, 2008
 11. Vácha, Jiří. Vědy se nebojme, ale nezbožňujme ji (Let´s not be afraid of Science, but let´s not deify it) Perspektivy - Příloha Katolického týdeníku („Perspectives“ – a Supplement of the Catholic Weekly) 9/17, 22.-28. dubna (April 22-28) 2008, p. 1-2. 2008.
 12. Vácha, Jiří. Proč se přírodovědci posmívají „Inteligentnímu plánu“? (Why do scientists scoff at „Intelligent design“?) Universum 18(1), 32-35. 2008. (See Full articles in English)
 13. Vácha, Jiří. Teologie opouští loď? (Does theology abandon the ship?). Koneckonců 5(12) (č. 2), 18. 2008.
 14. Vácha, Jiří. Kardinál Schönborn chce probudit katolíky z „dogmatického spánku“ vůči darwinistickému evolucionismu (Cardinal Schönborn would like to wake up Catholics from a „dogmatic sleep“ towards the darwinist evolutionism). Proglas 19(4), 27-31, 2008.
 15. Vácha, Jiří. Recenze (Review): Thomas Bach, Olaf Breidbach (Hrsg.): Naturphilosophie nach Schelling. Stuttgart – Bad Cannstatt, Friedrich Frommann Verlag, Günther Holzboog 2005. XII + 836 s. Filosofický časopis 56(4), 617-621, 2008
 16. Vácha, Jiří: Tři vrstvy darwinizmu (Three layers of Darwinism) Universum 19(2), 13-17, 2009.
 17. Vácha, Jiří: Rada Evropy proti inteligentnímu plánu (Council of Europe against the Intelligent design) Revue Politika 3, 2009, www.revuepolitika.cz/clanky/68/rada-evropy-proti-inteligentnimu-planu, 2009.
 18. Vácha, Jiří: Darwinizmus po 150 letech (Darwinism after 150 years) Perspektivy – Příloha Katolického týdeníku („Perspectives“ – a Supplement of the Catholic Weekly) 7/13, 24.-30. března (March 24-30) 2009, p. 1. 2009.
 19. Vácha, Jiří: Neadaptacionistické koncepce evoluce jsou v menším napětí s fenomenologií organického života než ortodoxní (pan)selekcionizmus (There is a smaller tension between the non-adaptationist conceptions of evolution and the phenomenology of organic life than between the latter and the orthodox (pan)selectionism) In: Nosek, J, Havlík, V. (Eds.): Evoluce a věda. Sborník příspěvků (Evolution and Science. Proceedings), p. 197-216. OPS, Nymburk, 2008.
 20. Vácha, Jiří: Centrální paradigma darwinizmu a kauzální uzavřenost (The central paradigm of darwinism and the causal closure) In: Sousedík, P. (ed.): Ozvěny Fregovy filosofie (The Echoes of the Frege´s Philosophy), p. 149-184. Filozofický ústav SAV- Filozofický ústav AV ČR (Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences – Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic), Bratislava, 2009.
 21. Vácha, Jiří: Darwinizmus a světový názor v 21. století (Darwinism and the world-view in the 21st century) In: Loužek, M. (ed.): Charles Darwin. Dvě stě let od narození. Sborník textů (Charles Darwin. Two hundred years since his birthday. Proceedings), p. 41-60. Centrum pro ekonomiku a politiku (Center for economics and politics), Praha, č. 78/2009.
 22. Vácha, Jiří: Dawkinsův „Boží blud“ plný bludů (Dawkins´s The God Delusion full of delusions) Perspektivy – Příloha Katolického týdeníku („Perspectives“ – a Supplement of the Catholic Weekly) 1/14, 29. prosince - 4. ledna (December 29 - January 4) 2009, 1, 2010.
 23. Vácha, Jiří: Dawkins dospěl na vrchol Hory nepravděpodobnosti (Dawkins reaching the top of the Mount Improbable) In: Hanuš, J. a Vybíral, J. (eds.): Dawkins pod mikroskopem. Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud (Dawkins under the microscope. A discussion on the Richard Dawkins´s book The God delusion), p. 71-91. CDK (Centre for Democracy and Culture), Brno, 2010 (See Full articles in English).
 24. Vácha, Jiří: Inteligentní plán není zcela mrtev (Intelligent Design is not quite dead) Vesmír 90(2), 116-118, 2011.
 25. Vácha, Jiří: Ještě jednou k inteligentnímu plánu (Once again to the Intelligent Design) Vesmír 90(6), 362-365, 2011.
 26. Vácha, Jiří: Přírodní výběr ad usum filosofů (Natural selection ad usum of the philosophers) Filosofický časopis 60(2), 163-189, 2012.
 27. Vácha, Jiří: Křesťané versus „Inteligentní plán“ (Christians versus „Intelligent Design“) Universum 22(1), 28-30, 2012 (See Full articles in English)
 28. Vácha, Jiří: Je aristotelsko-tomistický hylemorfismus schopný života? (Is Aristotelian-Thomistic hylomorphism still viable?) Filosofický časopis 61(1), 99-114, 3013.
 29. Vácha, Jiří: Fyzik Krauss na tenkém ledě (A physicist Krauss on a thin ice) Lidové noviny (Orientace), sobota 10. května 2014, VII/27.
 30. Vácha, Jiří: Filosofující démoni monitorují život na Zemi. Esej (Philosophical demons chart the life on Earth. An essay) Filosofický časopis 62(4), 597-608, 2014.
 31. Vácha, Jiří: Když se řekne „embryo“ (When one says „embryo“) Lidové noviny (Orientace) sobota 11. října 2014, I-II/19-20.
 32. Vácha, Jiří: Teismus pod tlakem evoluce (Theism under the pressure of evolution ) Kontexty (Centrum pro studium demokracie a kultury Brno) VI(XXV)(6), 34-43, 2014.
 33. Vácha, Jiří: Věrozvěst přírodního výběru (An apostle of natural selection) Lidové noviny (Orientace) sobota 21. března 2015, I-II/19-20.
 34. Vácha, Jiří: Panpsychik vyzvídá na neurobiologovi. Esej. (A panpsychist pumps a neurobiologist. An essay) Filosofický časopis 63(2), 597-608, 2015.
 35. Vácha, Jiří: Pak už to nepůjde zavřít...(It could not be closed afterwards…) Lidové noviny (Orientace) sobota 13. února 2016, II/19.
 36. Vácha, Jiří: Darwinismus má dosti tvrdé jádro (Darwinism has a rather hard core) Lidové noviny (Orientace) sobota 7. května 2016, IV/22.
 37. Vácha, Jiří: O fenomenálním vědomí ve třetí osobě (On phenomenal consciousness in the third person. A discussion study) Filosofický časopis 64(1), 95-109, 2016.
 38. Vácha, Jiří: Naděje tomismu v zemích českých (An outlook of thomism in the Czech countries) Kontexty (Centrum pro studium demokracie a kultury Brno) VIII(XXVII)(3) 72-80, 2016.
 39. Vácha, Jiří: Normální jedinec je pouhá fikce (A normal individual is a mere illusion) Lidové noviny (Orientace) sobota 30. července 2016, II/17.
 40. Vácha, Jiří: Individualita jako biologická báze subjektivity (Individuality as a biological basis of subjectivity) In: Dolák, A. (ed.): Subjekt-komunikace-jazyk (Subject-Communication-Language). Ostravská univerzita, Ostrava, 2016 (v přípravě, appearing).
 41. Vácha, Jiří: Jáství jako fenomén vnitřní zkušenosti (The Self as a phenomenon of the internal experience) In: Dolák, A. (ed.): Subjekt-komunikace-jazyk (Subject-Communication-Language). Ostravská univerzita, Ostrava, 2016 (v přípravě, appearing).

PROFESSIONAL LECTURES ON DARWINISM

 1. Vácha, Jiří. Centrální paradigma darwinizmu a kauzální uzavřenost (The central paradigm od darwinism and causal closure). Slovensko-česká konference o analytické filosofii, Oddělení logiky Filosofického ústavu České akademie věd (Slowak-Czech Conference on Analytical Philosophy, Dept. of Logic of the Philosophical Institute of the Czech Academy of Sciences), Třešť, 17.-19. září (September 17-19) 2008
 2. Vácha, Jiří. Neadaptacionistické koncepce evoluce jsou v menším napětí s fenomenologií organického života než ortodoxní (pan)selekcionizmus (There is a smaller tension between the non-adaptationist conceptions of evolution and the phenomenology of organic life than between the latter and the orthodox (pan)selectionism). Mezioborový seminář Evoluce a věda, Oddělení analytické filosofie Filosofického ústavu Akademie věd České republiky (Interdisciplinary colloquium on Evolution and Science, Dept. of Analytical Philosophy of the Philosophical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic), Vila Lanna, Praha (Prague), 18.-19. listopadu (November 18 – 19) 2008.
 3. Vácha, Jiří: Darwinizmus a světový názor v 21. století (Darwinism and the world view in the 21st century). Seminář Darwin a darwinismus – věda, nebo ideologie, Centrum pro ekonomiku a politiku (Colloquium on Darwin and darwinism – science or ideology?, Center for economics and politics), Praha 20. dubna (April 20) 2009.
 4. Vácha, Jiří. Teismus pod tlakem evoluce (Theism under the pressure of evolution). XXV. Letní filosofická škola 2015 (XXV. Summer Philosophical School 2015), Dub nad Moravou, 28. června - 5. července (June 28 - July 5) 2015. http://luzs.cz/letni-filosoficka-skola-2015-28-6-5-7-2015.html